Jangan minta kepada Tuhan apa yang menurut Anda baik, tetapi mintalah kepada-Nya apa yang menurut Dia baik bagi Anda.

HORAS

HORAS

Wednesday, 9 July 2014

Arti Habakon

Habatakon adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan Batak ( Adat-istiadat Batak, Budaya, Sejarah Batak, Tanah Batak, dan lain-lain ).